Застраховка Отмяна на пътуване


Застраховката "Отмяна на пътуване" покрива разходи, за отмяна, съкращаване или прекъсване на пътуването, разходи за удължаване на пътуването и закъснение на самолетен полет поради медицински или немедицински причини.


За кого е предназначена застраховката?

Застраховката "Отмяна на пътуване" е предназначена за физически лица – български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Р България на законно основание, за пътувания в цял свят, включително и Република България.


Какво покрива застраховката?

Осигурява покритие и обезщетява извършените разходи за организирано туристическо или бизнес пътуване, закупуване на самолетен билет или хотелско настаняване, закупени от/чрез туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер.


Кога е валидна застраховката?

Застраховката е валидна, ако е сключена до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни.

Застраховката покрива събития довели до отмяна на пътуване в резултат на медицински или немедицински причини.


Медицински причини:

- неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, единствено при наложила се хоспитализация;

- заболяване, злополука или смърт на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор;

- В обхвата на медицинските причини влиза и заболяване от COVID -19.


Немедицински причини:

- назначаване на Застрахования за съдебен заседател, призоваване на Застрахования за свидетел по дело или даване на експертно заключение, узнаването на които е след датата на резервация;

- уволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение;

- отмяна или отказ на отпуска на Застрахования от работодател, поради неотложни служебни ангажименти;

- невъзможност за отпътуване поради неблагоприятни климатични условия.


Къде е валидна застраховката?

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на Република България и чужбина.


Защо да сключа застраховка в Лев Инс?

- Ниска застрахователна премия;

- Дружеството предлага широк обхват на застрахователните покрития;

- Гарантирано 100% плащане, защото е без никакво самоучастие от страна на застрахованите лица;

- Застрахователната премия (цената) на застраховка "Отмяна на пътуване" на ЗК "Лев Инс" АД не се влияе от страната на пътуване и териториалната валидност. Покрива целия период от първото плащане до обратното връщане;

- Електронна полица – лесно и бързо издаване и най-важното - сигурност за клиента.


Школа по катерене и алпинизъм Вертикален свят във Facebook   Вертикален свят в Google+   RSS на Вертикален свят

Adventure World  -  Вертикален свят

Copyright 2001-2021 © Школа Вертикален свят

Website Version 4.0

Вертикален свят е запазена марка на Вертикален свят България ЕООД

Лиценз за туроператор РК-01-8110 от 12 февруари 2020

Sitemap
<-- -->