Общи условия


Глава първа
РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ


Чл. 1. Записването за програмите се извършва онлайн чрез системата за заявки в сайта на ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ - https://www.verticalworld.eu В във вертикалното меню на всяка наша програма има бутони "КАЛЕНДАР" и "ЗАПИШЕТЕ СЕ", през които можете да направите избор на възможните дати за провеждане на програмата и след това да се запишете.

Чл. 2. Добре е да подавате всички свои заявки като регистриран потребител. Така ще имате достъп до пълната информация от заявката и ще можете да я редактирате при нужда. Другите възможности, които ви предоставя потребителската регистрация са:

а) Възможността да получите отстъпки при бъдещи записвания;
б) Всички ваши следващи заявки ще бъдат правени с няколко бързи стъпки без да има нужда да попълвате личните си данни;
в) Ще можете да наемете екипировка във всеки един момент преди провеждането на програмата.

Чл. 3. (1) За да потвърдите своята заявка и за да ви запазим място е необходимо да внесете капаро, което е в размер на 20% от стойността на програмата.

(2) Капарото е дължимо в срок от 5 календарни дни след подаването на онлайн заявката. При изтичане на този срок заявката ще се анулира автоматично.

(3) Платеното капаро не се възстановя при отказ в последния момент или без доказателство за основанието за анулация. (Условията за анулиране на участие можете да видите в Глава шеста).

(4) Остатъка от сумата за програми в България се заплаща най-късно до 10 дни преди началото на програмата и до 1 месец за програми извън България или в посоченият срок, ако е упоменат в програмата или в договора.

Чл. 4. Препоръчително е записването за обявена в КАЛЕНДАРА дата да става минимум 10-15 дни предварително за програми в България и 2-6 месеца предварително за програми извън страната. Това е необходимо, за да се направят своевременни резервации по хижи или хотели, да се осигури необходимия транспорт и то на достъпна / приемлива цена, да се осигурят визи, подготвят необходимите документи и други.

Чл. 5. Ако не се сформира група до определения краен срок за записване, програмата се отлага и всички записани до този момент участници ще бъдат информирани за следващите възможни дати. Ако никоя от тях не ви е удобна и поради това се откажете от програмата, капарото ще ви бъде възстановено в пълната му стойност.

Чл. 6. Препоръчваме на всички наши клиенти, които имат здравословни проблеми или искате да се предпазите от непредвидени ситуации, да си направите застраховка "Отмяна на пътуване". Силно препоръчително е да имате такава застраховка при закупуване на самолетни билети 5-6 месеца преди датата на провеждане.

Чл. 7. Ние предлагаме 2 метода на плащане:

- Банков превод;
- Кеш в офиса на фирмата (магазин Вертикален свят).

Чл. 8. Всяка онлайн заявка има силата на договор, затова ви молим да се запознаете добре с нашите условия, тъй като при подаването й вие се съгласявате с тях.


Глава втора
ОГРАНИЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


Чл. 9. За деца под 18 години, които пътуват сами или с единия от родителите си, се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители или втория родител, че са съгласни детето им да пътува в чужбина.

Чл. 10. Долна възрастова граница за всички наши приключенски програми е 12 години. Чл. 11. За участници над 70-годишна възраст в приключенски програми с по-сериозни физически натоварвания изискваме предоставянето на задължителен медицински преглед преди записването.

Чл. 12. Изискваме задължителен медицински преглед от всички участници при записване в програми, на които има надморска височина над 5500 метра или много сериозни и продължителни натоварвания.

Чл. 13. Изискваме задължителна декларация за освобождаване от отговорност, от клиенти които искат да се запишат на приключенска програма, без преди това да са участвали в други наши програми или не отговарят на нашите изисквания за минимални умения или необходима физическа издръжливост за провеждането на програмата.

Чл. 14. Общо задължително условие за пътуване в чужбина е наличието на паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. За страните от Европейския съюз Ви е необходима валидна лична карта.


Глава трета
ОТГОВОРНОСТИ


Чл. 15. ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД носи пълна отговорност за изпълнение на програмите и за качеството на предлаганите услуги.

Чл. 16. ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за промени в програмата, причинени от форсмажорни обстоятелства. Форсмажор е обективна пречка или т. нар. непреодолима сила - обстоятелство (събитие) изцяло зависещо и дължащо се на непредвидими или непрогнозируеми събития или фактори, независещи от волята или действията на едно или повече лица и в този смисъл неподлежащи на предотвратяване като: всякакви природни бедствия характерни или не за определен регион, глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч. и пожари, епидемии, правителствени забрани (ембарго), граждански вълнения, стачки, бунтове и всякакъв вид безредици, терористични или военни действия и др. подобни, в резултат на които е нарушен нормалния обществен ритъм на живот, респективно възможността за безпрепятствено изпълнение на поети ангажименти между две или повече страни по сключени споразумения. При действие на форсмажорно обстоятелство, страните по сключеното споразумение се освобождават временно от отговорност при неизпълнение, поради обективна невъзможност до отпадане действието на форсмажорното обстоятелство.

Чл. 17. ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност при връщане на клиент от гранични власти поради нередни лични документи или при санкции поради неспазване на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.

Чл. 18. ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за загубени или откраднати вещи, или документи на туристите.

Чл. 19. ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за неизпълнението на програмата поради физическа неподготвеност или липса на качествена екипировка по време на програмата. Всеки клиент е длъжен сам да набави и осигури необходимата за целите на програмата екипировка, освен в случаите, когато такава е включена в общата цена.

Чл. 20. ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за неуспешно реализирана приключенска програма, която се реализира в планински регион, поради влошени метеорологични условия, падане на лавини, каменопади или свлачища по маршрута на програмата или други непредвидени обстоятелства, които могат да попречат на нейното успешно реализиране.

Чл. 21. Инструкторите и водачите отговарящи за здравето и живота на клиентите по време на приключенски програми, имат право да върнат клиент или клиенти по всяко време и от всяко място по своя преценка. В този случай ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, инструкторите или водачите не носят отговорност за всички следващи действия и събития от страна на клиента при неспазване на поставените условия и решения от ръководителя по време на програмата.


Глава четвърта
ПРОМЕНИ НА ПРОГРАМИ, ЦЕНИ ИЛИ ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ


Чл. 22. ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД си запазва правото да внася промени в програмата при обстоятелства извън наш контрол, които налагат това. В случай на такива промени клиентите ще бъдат информирани своевременно и те ще могат да приемат промените, да изберат друга програма или да анулират заявката си. Ако промените се дължат на форсмажорни обстоятелства и съответните партньори или авиокомпании не желаят да съдействат за връщането на платените суми, ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД няма да може да върне тези суми на клиентите си.

Чл. 23. ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД си запазва правото да анулира определена дата от КАЛЕНДАРА за кратковременни програми в България, ако метеорологичните прогнози са лоши и има опасност за живота на клиентите. В този случай участниците в програмата ще бъдат информирани своевременно и ще могат да изберат друга програма, друга дата от календара или да анулират заявката си, без от това да произтичат финансови санкции за тях, ако ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД няма направени предварителни разходи по организацията.

Чл. 24. В случай на по-малко записали се клиенти от минималният задължителен брой ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД може да анулира провеждането на програмата, като уведоми своевременно записалите се клиенти. Също така туроператора може да предложи друга цена, която да компенсира малкия брой участници, но програмата ще се проведе само при съгласие на всички записани до този момент клиенти.

Чл. 25. (1) Цените на нашите международни програми са калкулирани при следните валутни курсове: един щатски долар = 1.80 лева, едно евро = 1.96 лева и една британска лира = 2.24 лева.

(2) При настъпила съществена промяна в разходите, описани в програмата, а така също и на валутните курсове обявени в ал. 1, по който е калкулирана програмата, общата пакетна цена може да бъде коригирана. Нейната промяна следва да бъде икономически обоснована и да съответства на изменените разходи. Правото за корекции на цената е от изключителната компетентност на туроператора.


Глава пета
ЕКИПИРОВКА И НАЕМИ


Чл. 26. Клиентът е длъжен при участие в приключенска програма да си осигури ЦЯЛАТА задължителна лична екипировка и инвентар необходими за неговата безопасност. В противен случай това може да бъде причина участникът да бъде върнат на определен етап от програмата, което ще бъде изцяло за негова сметка без компенсации от страна на ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Чл. 27. Ако клиентът е наел екипировка от ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД получаването й трябва да стане лично от клиента в офиса на фирмата. При получаването на екипировката клиента е длъжен да остави ДЕПОЗИТ. Сумата по депозита може да бъде видяна като кликнете на линка към съответния артикул, който наемате. Екипировката се връща отново лично в офиса на фирмата и ако няма повреди или загуби по нея, клиента получава депозита, който е оставил.


Глава шеста
АНУЛАЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ВРЪЩАНЕ НА КАПАРО


Чл. 28. При отказ от пътуването преди датата на пътуване независимо от предварителния срок, при наличие на извадени визи, закупени самолетни билети и направени резервации за хотели и други, на клиента ще бъдат удържани всички направени разходи, а остатъка от предплатената сума възстановен. Задължението на ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД за връщане на част от сумата не се прилага, в случай че е налице следното условие:

1. В момента на отказването минималния брой на участниците не пада под необходимия за провеждането на програмата и ако тази анулация не проваля провеждането на вече потвърдена от ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД програма.

Чл. 29. Капарото може да бъде възстановено на клиент в пълен размер, в случай че са налице следните условия:

1. В момента на отказването все още няма сформирана група;
2. Ако това отказване не проваля провеждането на вече потвърдена от ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ БЪЛГАРИЯ ЕООД програма;
3. В случай, че програмата и направените резервации позволяват клиента да намери заместник и да прехвърли финансовата отговорност върху него;
4. Ако междувременно се появи друг клиент, който да желае да заеме неговото място и е възможно да бъдат възстановени направените до този момент разходи.

Чл. 30. Връщането на капарото ще бъде направено по същият начин, по който клиента го е внесъл. Ако връщането на парите става по банков път ще отдържим от общата сума таксите за банковия превод.

Чл. 31. При отменена програма капарото не се възстановява, ако клиента не съдейства за връщането на сумата в продължение на 3 месеца от обявената дата на провеждане на програмата. След този период важат следните условия за използване на капарото:

1. Между 3-ти и 6-ти месец от датата на провеждане на програмата клиента има право да прехвърли пълната сума от направеното плащане към друга програма;

2. В периода от 6-ти месец до 1 година клиента може да използва 50% капарото за участие в друга програма.


Школа по катерене и алпинизъм Вертикален свят във Facebook   Вертикален свят в Google+   RSS на Вертикален свят

Adventure World  -  Вертикален свят

Copyright 2001-2021 © Школа Вертикален свят

Website Version 4.0

Вертикален свят е запазена марка на Вертикален свят България ЕООД

Лиценз за туроператор РК-01-8110 от 12 февруари 2020

Sitemap
<-- -->